فرزین توانش مهرساد
FTM

شرکت فنی مهندسی فرزین توانش مهرساد با نام تجاری FTM در سال 1393 با همکاری جمعی از مدیران و متخصصین و با هدف ارايه جدیدترین خدمات تخصصی برق و الکترونیک تاسیس گردیده است.
این مجموعه پاسخی است به نیاز موسسات و سازمان ها و شرکت های بزرگ و متوسط واحدهای صنفی بزرگ و کوچک ، شخصیت های حقیقی کشور در زمینه خدمات تخصصی برق و الکترونیک ، بر اساس شناختی دوگانه از خواست مشتری و راه حل مناسب.
گروه کلیه خدمات خود را با تکیه بر تخصص ، دانش فنی و تجربییات کارشناسان خود در قالب یک کار گروهی و تخصصی ارایه میکند. این متخصصین علاوه بر دارا بودن مدارک رسمی و علمی و سوابق ارزشمند کاری ، دارای مدارک گوناگون از مراجع صنعت دنیا میباشند.